Fiskeregler

Fiskeregler

Följande arter skyddas av minimimått.

Gädda min. 50 cm - max. 80 cm
Gös min. 45 cm - max. 70 cm
Ål min. 70 cm
Öring min. 40 cm

 

Fiske med levande agn tillåtet samt trolling. Särskilda regler gäller för ”put and take”-vattnet. Under maj månad är gösfisket ej tillåtet.

  • l fiskekort ingår handredskapsfiske och fiske med max 10 st angelkrok.
  • Fiskekort gäller som familjekort (barn skall vara under 16 år och i målmans sällskap).
  • Kortet gäller endast för omnämda fiskesätt inom angivet fiskevatten, får ej överlåtas och skall medföras vid fiske och uppvisa vid anmodan.
  • Vid trolling (drag efter motorbåt) gäller max två spön per fiskekort.
  • Max 2 fiskar, Gös eller Gädda, per fiskekort och dag.
  • Fiskeförbud av gös råder i hela sjön under hela maj månad.
  • Ingen så kallad vitfisk eller abborre bör släppas tillbaka i sjön.
  • Fiskare skall respektera privata bryggor, stränder och fasta redskap (nät, ryssjor, bottengarn etc.) samt visa den hänsyn som allmän hyfs och allemansrätten kräver.
  • Respektera tillträdesförbudet på områden med fågelskyddsområdesskyltar från den l April - 31 Juli.