Konferenser på Getnö - Lake Åsnen Resort

 

Kanotsafari

Getnö Gård är ett privat naturvårdsområde, som är känt i skrift sedan 1320-talet men bebott från stenålders & vikingatid. Getnö omfattar en yta av ca 500ha land och ca 1000ha eget vatten i Åsnen.

Sjön Åsnen och i Mörrumsåns-vattensystem

altGetnö Gård är ett privat naturvårdsområde, som är känt i skrift sedan 1320-talet men bebott från stenålders & vikingatid. Getnö omfattar en yta av ca 500ha land och ca 1000ha eget vatten i Åsnen. Naturälskaren har stora möjligheter att få se storlom, häger, fiskgjuse, dopping och kanske tom havsörn. Skogsfåglar som tjäder, orre, morkulla och massor utav småfåglar och varför inte rådjur, vildsvin och älgar.

 

Getnö Gård har flera fritidsstugor och en vackert belägen 3-stjärnig naturcamping. Ett rikt utbud av olika aktiviteter bl a sportfiske, kanoting, cykling, strövstigar, boule m.m. att erbjuda. Dessutom service med reception, gårdsbutik/ kiosk, café, telefon, viltrestaurang, pub, konferensrum samt ett gårdsmuseum.

altAtt komma nära naturen, att känna stillheten, beundra djur- och fågelliv, det gör man bäst då man glider fram i sin kanot. En naturupplevelse från kanoten – ett eldorado för naturälskaren! Mörrumsåns vattensystem börjar i några småsjöar norr om Ramkvilla i hjärtat av det småländska höglandet.

 

 

alt

Genom en rad av sjöar och åar sträcker vattenleden sig ända ned till Mörrum i Blekinge där Mörrumsån mynnar ut i Östersjön. En över 120 Km lång vattenled i ett av Smålands fagraste och naturskönaste områden. Åsnen är den största sjön i hela Mörrumsåsystemet med ca 155km2 yta i ett mångflikigt sjölandskap med säregen vacker natur och rik fauna, djur- och fågelliv. Levande ängar och kulturbygd, frukt och bärodlingar omger stränderna.

altKanotleden är lätt att paddla och det finns speciella platser där kanotisterna kan starta och sluta sin paddeltur. Värendsleden har iordningställda forsleder, vägvisare, lyftplatser, bryggor, rast- och campingplatser. Kanotcampingplatserna har service med: vindskydd, långved, godkända eld- och grillplatser, torrtoaletter, och soptunnor, längs med hela leden. Se speciell förteckning över kanotcampingplatser och karta. Den svenska allemansrätten för en fri övernattning, gäller bara för enskilda eller en familj dvs. högst 1–2 kanoter!

 

För att möjliggöra trygg och fin övernattning även för kanotgrupper och enskilda har en rad kanotcampingplatser anordnats längs kanotleden och i sjön Åsnen.

altMarkägarna tar en mindre avgift för sin service med lägereldsplatser,(40:-/pers. o natt). Det finns ett 30-tal kanotcampingplatser längs med hela kanotleden. Kanotister hänvisas till dessa kanotcamper. Ett campingchecksystem har införts för att underlätta hanteringen och de ingår i kanothyran. Specialkartor över ”Värendsleden” med detaljerade turledsbeskrivningar finns med info över natur, kultur, sevärdigheter, livsmedel, kiosk, post, bank, telefon, kanotbas mm – med andra ord allt vad som behövs för att göra kanotturen trygg och säker.

 

– En oförglömligt naturupplevelse och ett fint semesterminne.Vänligen beakta de gällande reglerna och våra vackra naturskyddsområden och våra fågelskyddsområden.

Download Prislista