Konferenser på Getnö - Lake Åsnen Resort

 

Vägbeskrivning

vägbeskrivning

Från: Stockholm (550 km), Göteborg (250 km), Helsingborg (180 km)

Från VÄXJÖ: (65 km)
Kör väg 23 västerut (förbi Huseby) till Gottåsa vägskäl (ca 30km). Sväng vänster på väg 126, söderut, mot Karlshamn/Ryd. Efter cirka 30 km finns det stora skyltar Getnö Gård. Sväng vänster och kör igenom det lilla samhället Ålshult. Följ skyltar till Getnö Gård, 6 km skogsväg upp till gården.

Från TINGSRYD: (ca 45km) Kör väg 120 västerut, genom Urshult mot Ryd. Sväng höger på väg 120 norrut, mot Alvesta. Efter cirka 2 km stå det skyltar Getnö Gård. Sväng höger och kör igenom det lilla samhället Ålshult. Följ skyltar till Getnö Gård, 6 km skogsväg upp till gården.

Från ÄLMHULT: (ca 50km)
Kör väg120 österut fram till väg 126. Kör rakt över denna mot det lilla samhället Ålshult. Följ skyltar till Getnö Gård , 6 km skogsväg upp till gården.