Varning för sjögull

Sjögull är en främmande vattenväxt som har en stor förmåga att snabbt sprida sig och därmed utgör ett hot. Genom att bilda kolonier som täcker stora delar av vattenytan kan sjögull konkurrera ut naturligt förekommande vattenväxter. Detta ger förändrade livsmiljöer i vattnet som i sin tur påverkar djurlivet negativt. Även fåglar vid sjön påverkas genom att deras möjlighet att hitta föda försämras. Sjögull förändrar vattnets kvalitet genom att mängden organiskt material ökar, vilket i sin tur resulterar i minskade syrehalter och en ökad frigörelse av näringsämnen ut i vattnet. Även friluftsliv påverkas negativt genom att täta mattor av sjögull breder ut sig och förhindrar bad, fiske och båttrafik. I sjön Åsnen och Mörrumsån pågår bekämpning av sjögull.

Sjögull har sitt ursprung i Centraleuropa och Asien och planterades avsiktligt in som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800-talet. Därifrån har den spritt sig till våra sjöar och vattendrag. Blomman har 5 fransiga gula kronflikar och blommar under juli till augusti. Bladen är rundade och upp till 10 cm stora med vågad kant och ofta rödprickig undersida.

Mer information:
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Download Flyer

  • Kör inte båt eller kanot genom eller nära kolonier av sjögull.
  • Fiska inte i eller nära kolonier.
  • Simma inte genom kolonier. Risk för drunkning.
  • Rengör båtar, kanoter och fiskeredskap från växtdelar, samla in
    växtdelarna och lägg dessa på land så de inte flyter iväg.
  • Plocka och flytta inte sjögull.
  • Observera att förbud mot sjötrafik råder inom vissa utmärkta
    områden, med anledning av sjögull.
sjoegull-warning-490x178


CAMPERS CHOICE 2024

Please Vote For Us 

Rulla till toppen